Piilolasisovitukset

Piilolaseilla voidaan korjata miltei kaikki taittovirheet. Käytön edellytyksenä on oikeanlainen käsittely ja hoito. Erikoiskoulutettu piilolasioptikko vastaa siitä, ettei silmien terveydentila aseta estettä piilolasien käytölle. Säännölliset jälkitarkastukset ovat myös osa turvallisen piilolasien käytön perusedellytyksiä.

Lue aiheesta lisää näköasiantuntijoiden sivulta.